1.        Dispoziţii introductive

1.1     Aceste condiţii comerciale sunt valabile pentru cumpărarea în magazinul on-line www.cocochoco.cz. Aceşti Termeni şi condiţii limitează şi clarifică drepturile şi obligaţiile vânzătorului (operator) şi ale cumpărătorului (client, consumator).

1.2     Operatorul magazinului on-line www.cocochoco.cz este:

Home Expert, s.r.o.
NI: 24784842
CIF: CZ24784842
Horňátecká 481/5
182 00 Praga 8

Cont CZK
Československá obchodní banka a.s.
Număr cont: 241038675 / 0300

Cont EUR
Slovenská spořitelna, a.s.
IBAN: SK1609000000005055283434
BIC: GIBASKBX

1.3     Pentru articolele de mai jos este valabil: vânzătorul este operatorul magazinului on-line www.cocochoco.cz. Cumpărătorul este clientul magazinului on-line www.cocochoco.cz, cumpărătorul putând fi persoană fizică sau juridică. Cumpărătorul - consumatorul este oricine care, în afara cadrului unei activităţii de afacere proprie sau în afara cadrului exercitării independente a unei profesii, încheie un contract cu vânzătorul sau negociază altfel cu acesta. Clientul care nu este consumator este antreprenor. Se consideră a fi antreprenor orice persoană care încheie contracte asociate cu activităţile proprii comerciale, de producţie sau altele similare sau care acţionează, în nume propriu sau în numele unui antreprenor, în cadrul exercitării independente a unei profesii.

1.4     Comandând produse de la vânzător, cumpărătorul este conştient de faptul că unele produse oferite de vânzător sunt preparate cosmetice. Toate aceste preparate sunt însoţite de instrucţiuni de utilizare, iar nerespectarea acestor instrucţiuni pot duce la afectarea sănătăţii. Cumpărătorul declară că este familiarizat cu modul corect de aplicare a acestor preparate. Vânzătorul nu este în niciun mod responsabil de utilizarea incorectă a preparatelor cosmetice şi de efectele acestora. Prin utilizare incorectă se înţelege cu precădere o utilizare în contradicţie cu informaţiile specificate pe produs şi cu recomandările producătorului.

2.      Comanda şi încheierea contractului de vânzare-cumpărare

2.1     Cumpărătorul comandă produse din oferta vânzătorului aflată pe site-ul web www.cocochoco.cz. Produsele expuse în catalogul magazinului on-line nu constituie ofertă, ci doar o invitaţie de a înainta o ofertă. Cumpărătorul înaintează o ofertă prin trimiterea comenzii. Comanda se realizează prin completarea formularului de comandă şi prin trimiterea directă a acestuia pe cale electronică, din interfaţa magazinului on-line. Condiţia de valabilitate a comenzii electronice o reprezintă completarea formularului cu toate datele şi informaţiile prescrise. Realizarea comenzii nu este condiţionată de înregistrarea consumatorului.

2.2     Prin completarea formularului de comandă sau de înregistrare în magazinul on-line www.cocochoco.cz şi prin trimiterea acestuia, cumpărătorul este de acord ca vânzătorul să stocheze şi să arhiveze datele personale ale cumpărătorului şi pe cele privind cumpărăturile. În cazul în care cumpărătorul nu este de acord cu stocarea şi arhivarea datelor sale personale şi a datelor despre cumpărături, îşi poate manifesta acest dezacord prin nerealizarea comenzii sau a înregistrării. Toate activităţile asociate cu procesarea datelor cu caracter personal îndeplinesc pe deplin condiţiile impuse de legislaţie, adică de Legea nr. 101/2000 MO., cu precădere § 5 alin. 2 lit. b) şi alin. 6.

2.3     Prin înaintarea comenzii, cumpărătorul confirmă faptul că a luat la cunoştinţă aceşti Termeni şi condiţii şi că este de acord cu acestea. Comanda reprezintă o propunere de încheiere a unui contract de vânzare-cumpărare. Predarea comenzii la vânzător este confirmată printr-un e-mail trimis automat, care nu reprezintă acceptarea comenzii, ci numai confirmarea primirii comenzii. Vânzătorul poate ulterior să accepte sau să refuze în mode expres propunerea. Contractul de vânzare-cumpărare este încheiat în momentul în care cumpărătorul primeşte acceptarea expresă a comenzii de către vânzător sau, în caz de modificare a preţului, în momentul livrării la vânzător a confirmării de la cumpărător.

2.4     Vânzătorul are dreptul de a anula o comandă deja confirmată numai în cazul în care produsele nu se mai fabrică, nu se mai livrează sau nu mai sunt momentan în stoc sau dacă preţul acestora se modifică în mod semnificativ. În toate aceste cazuri, vânzătorul are obligaţia de a-l contacta pe cumpărător şi de a-i oferi soluţii de remediere.

2.5     Vânzătorul nu este responsabil de disponibilitatea tuturor produselor expuse, toate produsele fiind expuse cu excepţia epuizării stocului.

3.       Condiţii de livrare şi de plată

3.1     Produsele comandate vor fi expediate cumpărătorului la adresa specificată în comandă, cel mult:

-        în 1-3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, dacă este vorba despre un colet cu ramburs şi dacă toate produsele din comandă sunt fizic în stoc în momentul efectuării comenzii
-          în 1-3 zile lucrătoare de la primirea plăţii (creditată într-un cont bancar), în cazul comenzii cu plată în avans şi dacă toate produsele din comandă sunt fizic în stoc în momentul efectuării comenzii
-          în 30 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, dacă este vorba despre un colet cu ramburs şi dacă nu toate produsele din comandă sunt fizic în stoc în momentul efectuării comenzii
-          în 30 zile lucrătoare de la primirea plăţii (creditată într-un cont bancar), în cazul comenzii cu plată în avans şi dacă nu toate produsele din comandă sunt fizic în stoc în momentul efectuării comenzii

Termenele de livrare specificate mai sus au fost stabilite ţinându-se cont de eventualele întârzieri cauzate de indisponibilitatea produselor la furnizori sau de late termene de aşteptare asociate cu fabricarea produselor. Cumpărătorul va informat întotdeauna despre statutul comenzii. În cazul în care un produs nu este în stoc, termenul orientativ (presupus) de livrare este trecut în detaliile produsului respectiv.

3.2     În cazul în care, din orice motiv, vânzătorul nu este în măsură să trimită produsele comandate în termenele menţionate mai sus, are obligaţia de a-l informa pe cumpărător, prin e-mail sau telefonic, propunând soluţii compensatoare de rezolvare a comenzii.

3.3     Vânzătorul nu este responsabil de întârzierea sau nelivrarea coletului în cazul în care acestea au fost provocate de cumpărător sau serviciul de curierat. De asemenea, vânzătorul nu este responsabil de consecinţele nepreluării sau neconfirmării comenzii prin intermediul internetului ca urmare a căderii involuntare a conexiunii sau datorită altor defecţiuni tehnice.

3.4     Cumpărătorul are obligaţia de a prelua produsele comandate şi trimise în mod corespunzător şi de a plăti preţul aferent produselor, inclusiv costurile de livrare, aceasta în funcţie de modalităţile de plată:

-          în numerar (la preluarea personală a produselor, la adresa: (a se vedea magazinele şi punctele de predare)
-          prin transfer într-un cont bancar
-          prin ramburs (la preluarea coletului de la curier, poştă)
-          on-line, cu un card de plată

3.5     Cumpărătorul plăteşte preţul produselor valabil în ofertă în momentul trimiterii comenzii. Toate preţurile sunt cu TVA inclus. Preţurile sunt valabile întotdeauna până la epuizarea stocului, dacă nu se specifică altfel. Costurile de transport sunt plătite de către cumpărător, în funcţie de modul de livrare:

-          Curier GLS/DPD
-          Personal (în baza confirmării comenzii şi după ce s-a confirmat telefonic sau prin e-mail că produsele sunt pregătite pentru a fi predate la adresa: (a se vedea magazinele şi punctele de predare))

3.6    Cumpărătorul confirmă preluarea produselor semnând documentul de însoţire. Locul de livrare a produselor este adresa menţionată de cumpărător în formularul de comandă.

3.7     Cumpărătorul obţine dreptul de proprietate asupra produselor, cu condiţia achitării în prealabil a preţului de achiziţie, la preluarea lor.

3.8     Taxa de transport este menţionată în comandă sau este specificată în timpul confirmării comenzii de către angajatul pentru relaţii cu clienţii. Este posibil ca în unele cazuri vânzătorul să solicite taxe de ambalare, a căror valoare va fi specificată în confirmarea comenzii.

3.9    Cumpărătorul va suporta singur costurile apărute la utilizarea mijloacelor de comunicare de la distanţă (costuri pentru conexiunea de internet, costuri pentru apeluri telefonice).

3.10     La data de 13. august 2005 a intrat în vigoare legea privind deşeurile. Această lege reglementează obligaţiile producătorilor şi vânzătorilor de echipamente electrice, cu impact direct şi asupra consumatorilor finali. Home Expert, s.r.o., la toate produsele, preia costurile aferente taxelor de reciclare, economisind astfel banii clienţilor (taxa de reciclare nu este inclusă în preţul produsului). Aşadar, nicio taxă de reciclare nu este inclusă în preţurile finale ale produselor.

3.11     Ilustraţiile folosite în magazinul on-line au doar un caracter informativ şi produsele livrate pot să difere de cele publicate, fără a fi necesară o notificare în acest sens.

4.        Denunţarea contractului de vânzare-cumpărare

4.1     În conformitate cu § 1829 alin. 1 din Codul civil, cumpărătorul are dreptul de a denunţa contractul în termen de 14 zile de la preluarea produselor, cu condiţia ca contractul să fi fost încheiat prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă. Pentru a denunţa contractul se poate folosi formularul de denunţare a contractului, care este disponibil la adresa de internet: AICI

4.2     În baza aplicării dreptului la denunţarea contractului, produsele trebuie predate sau trimise vânzătorului fără o întârziere inutilă, în cel mult 14 zile de la denunţarea contractului, fără a fi deteriorate, fiind împachetate şi protejate împotriva deteriorării în timpul transportului, la fel cum au fost protejate la livrare. Cumpărătorul suportă costurile de returnare a produselor. Cumpărătorul este responsabil pentru reducerea valorii produselor care au fost tratate altfel decât o cere caracterul şi proprietăţile acestora. Vânzătorul nu are obligaţia de a primi produse deteriorate sau care se află într-o stare ce nu permite sau îngreunează revânzarea lor, astfel de produse neputând face obiectul denunţării contractului de vânzare-cumpărare.

4.3     În cazul în care cumpărătorul - consumatorul decide astfel, trebuie să returneze vânzătorului produse fără urme de utilizare şi uzură. Vânzătorul va avea dreptul la o compensaţie a costurilor suportate real aferente returnării bunurilor, dacă aceste costuri sunt reale şi vânzătorul le poate proba.

4.4     În scopul dezvoltării şi creşterii calităţi serviciilor, se recomandă ca cumpărătorul să specifice în formularul de denunţare motivul de denunţare sau de reclamare (aceasta n este o cerinţă impusă de lege şi nici nu constituie o condiţie pentru returnarea banilor aferenţi produselor returnate).

4.5    După denunţarea contractului, în termen de 14 zile, banii pentru produse, inclusiv taxele de transport, vor fi returnaţi cumpărătorului în acelaşi mod în care au fost plătiţi de acesta sau într-un mod convenit anterior. Vânzătorul nu are însă obligaţia de a returna banii înainte ca cumpărătorul să îi returneze produsele sau să probeze că le-a returnat. Suma returnată va fi egală cu diferenţa dintre preţul de achiziţie şi costurile reale suportate de vânzător cu returnarea produselor şi sumele aferente reducerii valorii produselor, apărute aşa cum se specifică în alin. 4.2. din acest art. Suma de bani va fi redusă cu suma aferentă costurilor suplimentare de livrare a produselor, apărute în urma alegerii modalităţii de livrare a produselor, care este alta decât cea mai ieftină modalitate de livrare standard oferită de vânzător. Clienţilor din Slovacia li se returnează doar costul produselor, nu şi costurile de livrare/transport. Nu este posibilă returnarea produselor cu ramburs şi toate aceste colete vor fi refuzate şi returnate expeditorului.

4.6     Se poate conveni ca în locul returnării banilor să se înlocuiască produsele cu altele cu valoare identică. Este posibil ca pentru coletul de înlocuire a produselor să se perceapă taxe de ambalare şi poştale.

4.7     Nu pot fi înlocuite şi nu se vor returna banii pentru produsele returnate care au fost deteriorate în timpul transportului.

5.        Protecţia datelor personale

5.1     În conformitate cu Legea nr. 101/2000 MO., privind protecţia datelor cu caracter personal, vânzătorul are obligaţia de a proteja datele cu caracter personal furnizate de cumpărător. Datele cu caracter personal furnizate de cumpărător vor fi utilizate în următoarele scopuri: soluţionarea comenzilor, reclamaţiilor etc. ale cumpărătorului, informarea acestuia despre chestiuni asociate direct cu comenzile, reclamaţiile etc., oferirea de informaţii privind produsele, preţurile etc.

5.2     Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a verifica prin orice mijloace publice disponibile autenticitatea şi actualitatea datelor cu caracter personal.

5.3     Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a refuza procesarea înregistrării în cazul în care descoperă că datele furnizate: nu sunt adevărate, au fost furnizate de o persoană sau o entitate căreia nu aparţin, au fost furnizate cu o intenţie care este în conflict cu prevederile legale aplicabile pe teritoriul Cehiei.

5.4    atele cu caracter personal furnizate de cumpărător vor fi procesate şi stocate în siguranţă în sistemul informaţional al vânzătorului, fiind protejate împotriva utilizării abuzive. Cumpărătorul poate solicita oricând modificarea acestor date sau poate solicita anularea înregistrării. Toate datele cu caracter personal furnizate de cumpărător vor fi utilizate intern de către vânzător, fără a fi furnizate terţilor, cu excepţia serviciului de transport/curierat (ales de cumpărător) care primeşte doar acele date necesare livrării produselor comandate.

5.5    Vânzătorul declară că nu va oferi terţilor datele încredinţate, că acestea nu vor fi vândute sau utilizate într-u scop comercial care nu are legătură cu magazinul on-line al vânzătorului, că vor fi utilizate exclusiv în limita legală, că vor fi şterse din baza de date la cererea cumpărătorului, cu excepţia acelor date pe care vânzătorul este obligat să le păstreze prin lege.

6.       Regimul de reclamaţii

6.1     Regimul de reclamaţii reglementează procedeul şi condiţiile de bază pentru reclamarea defectelor la produse şi exercitarea garanţiei de către cumpărător (consumator). Regimul de reclamaţii este guvernat de Legea nr. 89/2012 MO., Codul civil şi Legea nr. 634/1992 MO., privind protecţia consumatorilor, din Republica Cehă.

6.2     Termenul de garanţie pentru persoanele fizice (consumatori) este de 24 de luni de la data cumpărării.

6.3    Cumpărătorul face o reclamaţie într-unul din modurile menţionate mai jos:

-        prin e-mail la adresa: obchod@cocochoco.cz
-        personal la adresa: Náměstí Třebízského 424, 25067 Klecany
-       pprin poştă – trimiţând o scrisoare de reclamaţie la adresa: Náměstí Třebízského 424, 25067 Klecany

6.4     Fiecare reclamaţie exercitată trebuie să conţină:

-          numărul comenzii sau al facturii, denumirea şi tipul produsului reclamat
-          descrierea precisă a defecţiunilor şi manifestărilor

6.5     Garanţia nu se raportează:

-        la deteriorări mecanice provocate de cumpărător asupra produselor
-        la uzura produselor cauzată de o utilizare neobişnuită
-        la utilizarea incorectă a produselor, în dezacord cu Instrucțiunile de utilizare
-        la produse care necesită întreţinere, pe care cumpărătorul nu a efectuat-o
-        la defecţiuni la produse care au fost vândute la preţ redus datorită acestor defecţiuni
-        la defecţiuni cauzate de catastrofe naturale, de fenomene meteorologice extreme sau prin deteriorare forţată

6.6     Modalităţi de rezolvare a reclamaţiilor:

-        îndepărtare gratuită a defecţiunii (reparaţie)
-        înlocuirea produsului cu unul nou
-        o reducere rezonabilă a preţului de achiziţie (clientul va continua să folosească produsele, fiind conştient că nu va mai putea reclama aceeaşi defecţiune)
-        dreptul la denunţarea contractului

6.7     Vânzătorul îl informează pe cumpărător în 3 zile despre primirea reclamaţie şi despre opţiunile de soluţionare a acesteia; această informare se face prin e-mail sau telefonic, dacă părţile nu au convenit altfel.

6.8     Dacă reclamaţia ori este recunoscută ca legitimă va fi soluţionată fără o întârziere inutilă, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data exercitării, dacă părţile nu au convenit altfel.

6.9     Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile şi nu se respectă procedura de reclamare, conform acestui regim de reclamaţii, reclamaţia nu va fi recunoscută ca legitimă. În acest caz, vânzătorul are dreptul de a-i solicita cumpărătorului plata costurilor suportate pentru soluţionarea reclamaţiei.

7.        Prevederi finale

7.1    Înregistrându-se în sistemul electronic al magazinului on-line www.cocochoco.cz sau trimiţând comanda, cumpărătorul confirm că a luat la cunoştinţă şi că este de acord cu întreg conţinutul Termenilor şi condiţiilor. Cumpărătorul declară că înainte de a trimite propriu-zis comanda a fost suficient de bine informat despre posibilitatea de se familiariza cu aceşti Termeni şi condiţii.

7.2     Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica aceşti Termeni şi condiţii fără o notificare prealabilă obligatorie.

7.3     Aceşti Termeni şi condiţii intră în vigoare de la 1. 1. 2018, în varianta în care sunt publice în magazinul on-line al vânzătorului – www.cocochoco.cz, la data trimiterii ofertei.

7.4    Relaţiile şi eventualele litigii care pot să apară între vânzător şi cumpărător, asociate cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare, vor fi soluţionate exclusiv în conformitate cu regimul juridic din Republica Cehă. Eventualele litigii care pot să apară între vânzător şi cumpărător, pot fi soluţionate şi pe cale amiabilă. Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor comerciale rezultate din contractul de vânzare-cumpărare se va apela la Inspecţia cehă a comerţului, sau on-line prin intermediul platformei ODR. Mai multe informaţii privind soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor se găsesc aici. Se recomandă ca înainte de a iniţia soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor, cumpărătorul să îl contacteze pe vânzător pentru a soluţiona situaţia în cauză.

7.5     Toate fotografiile, descrierile, sigla operatorului şi toate celelalte texte publicate pe site-ul web sunt proprietate intelectuală a administratorilor Home Expert,s.r.o., fiind sub incidenţa drepturilor de autor în conformitate cu Legea nr. 121/2006 MO. De aceea, se interzice răspândirea sau copierea acestora.