1.       Bevezető rendelkezések

1.1     Ezek az Általános üzleti feltételek csak a www.cocochoco.cz webáruházban történő vásárlásra vonatkoznak. Az üzleti feltételek egészen pontosan az eladó (üzemeltető) és a vásárló (ügyfél, felhasználó) jogait és kötelességeit határozzák meg.

1.2     A www.cocochoco.cz webáruház üzemeltetője: www.cocochoco.cz je:

a Home Expert Kft.
Cégjegyzékszám: 24784842
Adóazonosító szám: CZ24784842
Horňátecká 481/5
182 00 Prága 8

CZK bankszámla
Československá obchodní banka a.s.
Számlaszám: 241038675 / 0300

EUR bankszámla
Slovenská spořitelna, a.s.
IBAN: SK1609000000005055283434
BIC: GIBASKBX

1.3    Az alább feltüntetett pontokra érvényes, hogy: az eladó a www.cocochoco.cz webáruház üzemeltetője. A vásárló a www.cocochoco.cz webáruház ügyfele, ugyanakkor a vásárló lehet természetes vagy jogi személy is. A vásárló - felhasználó az lehet, aki a vállalkozói tevékenységén kívül vagy a foglalkozásának önálló gyakorlásán kívül köt szerződést az eladóval, vagy egyéb módon köt üzletet vele. Az az ügyfél, aki nem felhasználó, vállalkozó. Vállalkozónak minősül minden olyan személy, aki szerződést köt saját üzleti, gyártói vagy ehhez hasonló tevékenységével vagy önálló foglalkozásával kapcsolatosan, esetleg olyan személy, aki vállalkozó nevében vagy javára jár el.

1.4     Az eladó árujának megrendelésével a vásárló tudatában van, hogy az eladó egyes terméke kozmetikai készítmény. Ezen készítmények mindegyike felhasználói útmutatóval ellátott, ugyanakkor ezen termékek helytelen használata egészségre ártalmas lehet.A vásárló ezáltal kijelenti, hogy tájékoztatták arról, hogyan kell helyesen használni ezeket a készítményeket. Az eladót nem terheli semmilyen felelősség a kozmetikai készítmények helytelen alkalmazása esetén és ezek következményei miatt. A helytelen használat alatt leginkább az értendő, amely ellentétben áll a terméken feltüntetett információkkal és a gyártó javaslataival.

2.      Az áru megrendelése, az adásvételi szerződés megkötése

2.1     A vásárló a www.cocochoco.cz internetes címen feltüntetett árukból rendelhet, amely az eladó árukínálatát képezi.Az áru feltüntetése a webáruház katalógusában nem ajánlat, hanem inkább csupán felhívás az ajánlat megtételére. Az ajánlatot a vásárló teszi meg a megrendelés elküldésével. A megrendelés a megrendelői űrlap kitöltésével valósul meg, valamint annak elektronikus úton történő elküldésével egyenesen a webáruház felületéről. Az elektronikus megrendelés feltétele a megrendelői űrlapon szereplő összes előírt adat kitöltése. A megrendelés megvalósulásának nem előfeltétele a felhasználó regisztrációja.

2.2     A megrendelői vagy regisztrációs űrlap kitöltése és elküldése által, amely a www.cocochoco.cz webáruházon belül történik, a vásárló beleegyezését adja személyes és vásárlási adatainak gyűjtéséhez és archiválásához. Amennyiben a vásárló nem egyezik bele személyes és vásárlási adatainak gyűjtésébe és archiválásába, egyet nem értését azzal fejezheti ki, ha nem viszi véghez a megrendelést vagy a regisztrációt. Minden adatfeldolgozással összefüggő tevékenység teljes mértékben megfelel a törvényes feltételeknek, mégpedig a 101/2000 sz. törvény követelményeinek, elsősorban az 5. § 2. bek. b) betűjének és 6. bekezdésének.

2.3    A megrendelés leadásával a vásárló megerősíti, hogy ezekről az üzleti feltételekről tájékozódott és ezekkel egyetért. A megrendelés ajánlat az adásvételi szerződés megkötésére. A megrendelés megérkeztét az eladó automatikus e-mail által igazolja, amely nem az ajánlat elfogadása, csupán igazolás a megrendelés megérkeztéről. Ezt követően az eladó köteles az ajánlatot egyértelműen elfogadni vagy elutasítani. Az adásvételi szerződés abban a pillanatban köttetik meg, mikor a vásárló kézhez kapja a megrendelés egyértelmű visszaigazolását, vagy árváltozás esetében abban a pillanatban, mikor a megrendelés visszaigazolását megkapja az eladó a vásárlótól.

2.4     Az eladó csak abban az esetben jogosult törölni a már visszaigazolt megrendelést, ha az árut már nem gyártják, nem szállítják vagy éppen nincs raktáron, esetleg ha az ár jelentős mértékben változik. Ezekben az esetekben az eladó köteles a vásárlót értesíteni, majd megegyezni vele a helyettesítő megoldáson.

2.5     Az eladó nem felel minden kiállított termék elérhetőségéért, minden áru a készletek kimerüléséig van kiállítva.

3.      Szállítási és fizetési feltételek

3.1     A megrendelt árut a megrendelőnek a megrendelésben megadott címre szállítják, legkésőbb:

-          1-3 munkanapon belül a megrendelés visszaigazolását követően, amennyiben utánvétes csomagról van szó, és amennyiben a megrendelésben szereplő minden áru fizikailag raktáron van a megrendelés időpontjában
-          1-3 munkanapon belül a vételár megérkezte után (banki átutalás), amennyiben a megrendelésben előre fizetés szerepel, és amennyiben a megrendelésben szereplő minden áru fizikailag raktáron van a megrendelés időpontjában
-          30 munkanapon belül a megrendelés visszaigazolását követően, amennyiben utánvétes csomagról van szó, és amennyiben nincs minden áru fizikailag raktáron a megrendelés időpontjában
-          30 munkanapon belül a vételár megérkezte után (banki átutalás), amennyiben a megrendelésben előre fizetés szerepel, és amennyiben nincs minden áru fizikailag raktáron a megrendelés időpontjában

A fentebb feltüntetett áruszállítási határidők a lehetséges késedelmet figyelembe véve vannak meghatározva, pl. ha a szállítónak nem áll rendelkezésére áru vagy az áru gyártása folytán várakozási idő lép fel. A küldemény állapotáról mindig tájékoztatást nyújtunk a vásárlónak. A tájékoztató jellegű (várható) időpont (amennyiben tudott) a raktáron nem található áruról annak szállításáig megtalálható a weboldalon a termékről szóló információk között.

3.2    Amennyiben az eladó bármilyen okból kifolyólag nem lesz képes az árut a fentebb feltüntetett határidőkig szállítani, köteles erről e-mailben vagy telefonon tájékoztatni a vásárlót, és helyettesítő megoldást kell találnia a megrendelés teljesítését illetően.

3.3    Az eladó nem felel a küldemény szállításának késlekedése vagy annak nem szállítása esetén abban az esetben, ha ezért a vásárló vagy a csomagküldő szolgálat a felelős. Továbbá az eladó nem felel a megrendelés internet általi megérkeztének vagy visszaigazolásának elmaradásáért, ha az a kapcsolat akaratlan kiesése, esetleg egyéb technikai gondok miatt történik meg.

3.4     A vásárló köteles átvenni a megfelelően megrendelt és elküldött árut, valamint kifizetni az áru vételárát a szállítási költséggel együtt az alábbi fizetési módok által:

-         készpénzzel (személyes átvétel esetén a következő címen: (lásd: boltok és átvevőhelyek))
-         a bankszámlára való átutalással
-         utánvéttel (a csomag átvételekor a szállítótól, postától)
-         bankkártyával online

3.5     A vásárló kifizeti az ajánlatban érvényes árat az áruért a megrendelés elküldésének pillanatában. Minden feltüntetett ár tartalmazza az áfát. Az árak a készletek kimerüléséig érvényesek, hacsak az áru mellett ez nincs máshogy feltüntetve. Az áru elküldésével kapcsolatos költségeket mindig a vásárló téríti a kézbesítés módjától függően.

-          GLS/DPD futár
-          Személyesen (a visszaigazolt megrendelés alapján, valamint telefonos vagy e-mailes visszaigazolást követően, hogy az áru átvételre kész, a következő címen:) (lásd: boltok és átvevőhelyek) )

3.6     Az áru átvételét a vásárló aláírásával igazolja a kísérődokumentumban.Az áru szállításának helye a vásárló által a megrendelői űrlapon feltüntetett cím.

3.7   Az áru tulajdonjoga a vásárlóra csak a vételár szabályos kifizetésével és az áru átvételével száll rá.

3.8     A szállítás költségei a megrendelésben vannak feltüntetve, esetleg a megrendelés igazolásakor az ügyfélszolgálat dolgozója pontosítja ezeket. Továbbá néhány esetben az eladó csomagolási költséget is kiszámlázhat, ezekben az esetekben a csomagolási költségek fel vannak tüntetve a megrendelés visszaigazolásában.

3.9     A távközlő eszközök használatából fakadó költségeket, amelyek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosak (az internetes kapcsolat költségei, telefonálási költségek), a vásárló maga téríti.

3.10     2005. szeptember 13-án új törvénymódosítás lépett érvénybe a hulladékokról. Ez a törvénymódosítás tartalmazza az elektromos készülékek gyártói és forgalmazói kötelességeit, amelyek végeredményben a végfelhasználókat is érintik. A Home Expert Kft. minden terméke esetében magára vállalja az újrahasznosítási költségeket, ezzel pénzt takarít meg az ügyfél számára (az újrahasznosítási költség benne foglaltatik a termék árában).A végösszeghez tehát már nincs hozzáadva az újrahasznosítási költség.

3.11     A webáruházban felhasznált képek csak tájékoztató jellegűek, a szállított áru a megjelent képektől - anélkül, hogy erre külön figyelmeztetnénk - különbözhet.

4.       Elállás az adásvételi szerződéstől

4.1     A vásárlónak - felhasználónak jogában áll a Polgári Törvénykönyv 1829. § 1. bek. (89/2012 sz. törvény, Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban csak „PT”) szerint elállni a szerződéstől írásban vagy elektronikus úton 14 napon belül az ok megadása nélkül, feltéve, hogy az adásvételi szerződés távközlési eszközök igénybevételével köttetett. A szerződéstől való elálláshoz felhasználható az elállásról szóló űrlap, amely a következő weboldalon található meg: ITT

4.2     Az elállási jog igénybevételének alapján az árut fölösleges késedelem nélkül át kell adni vagy postázni az eladónak legkésőbb 14 napon belül a szerződéstől való elállást követően, az árut sértetlen állapotban, becsomagolva és az esetleges sérülésektől védve kell szállítani, vagyis ugyanolyan módon, ahogy azt kézbesítették. Az áru visszaküldésével kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik. A vásárló felel az áru értékcsökkenéséért, amely a nem megfelelő bánásmódból eredhet, tehát amit az áru jellege és tulajdonságai megkívántak volna. A sérült vagy az olyan állapotú árut, amely lehetetlenné teszi vagy megnehezíti annak további értékesítését, az eladó nem köteles visszavenni, és ezáltal nem lép érvénybe az elállás a szerződéstől.

4.3     Amennyiben a vásárló - felhasználó így dönt, köteles a sértetlen, a használat vagy az elhasználódás jegyei nélküli árut visszaküldeni az eladónak. Az eladónak csak a valóban felmerült, az áru visszaadásával kapcsolatos költségek visszatérítése áll jogában, amennyiben ezek a költségek valóban létrejönnek, és az eladó ezt bizonyítani tudja.

4.4     A szolgáltatások fejlesztése és minőségének javítása céljából kívánatos, hogy amennyiben a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, feltüntesse az elállás és reklamáció esetleges okait (törvény nem kötelezi a vásárlót az indokok megadására).

4.5     Az adásvételi szerződés elállása után az áru vételárát, beleértve a postai/szállítási költséget is, a vásárlónak visszatérítjük, vagy ugyanazon módon, ahogy a vásárló térítette, vagy előre meghatározott módon, legkésőbb 14 napon belül a szerződéstől való elállás után. Az eladó azonban nem köteles visszatéríteni a pénzösszeget korábban, mint ahogy az árut a vásárló az eladónak átadja, vagy bizonyítja, hogy az árut az eladónak elküldte. A visszatérített összeg a vételárhoz képest annyival lesz kevesebb, amennyi az eladó tényleges költsége volt a visszatérítéssel kapcsolatban, valamint az áru értékének csökkenéséből következően ezen cikkely 4.2 bekezdése szerint. Továbbá az összeg annyival fog csökkenni, ami a szokásos legolcsóbb kézbesítési mód helyett választott más kézbesítési módból következett. A szlovákiai ügyfelek számára csak az áru vételárát térítjük, a postai/szállítási költségeket nem áll módunkban téríteni. Az áru utánvéttel történő visszaküldése nem lehetséges, ezért minden ilyen küldeményt elutasítunk és visszaküldünk a feladónak.

4.6     Megállapodás után a vételár visszatérítése helyett lehetséges az áru cseréje is a megfelelő értékben. Az árucsere során létrejött csomag csomagolási és postai költséget vonhat maga után.

4.7     Az árut, amely a szállítás során a nem megfelelő csomagolás miatt sérült meg, nem áll módunkban kicserélni, vagy az ilyen áru vételárát visszatéríteni.

5.        A személyes adatok védelme

5.1     Az eladó vállalja a vásárló személyes adatainak védelmét a Személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel összhangban (tvt 101/2002. sz. törvény). A megadott személyes adatok főleg a következő célból lesznek felhasználva: a vásárló megrendeléseinek lebonyolítása, reklamáció stb., a vásárló tájékoztatása a megrendelését, reklamációját közvetlenül érintő tényezőkről stb., a vásárló informálása az áruról, árakról stb.

5.2    Az eladó fenntartja a jogot, hogy minden nyilvánosan hozzáférhető eszközt felhasználjon a személyes adatok hitelességét és időszerűségét ellenőrizendő.

5.3     Az eladó fenntartja a jogot, hogy ne dolgozza fel a regisztrációt abban az esetben, ha a megadott adatokról felmerül, hogy: azok nem hitelesek, olyan személy vagy szubjektum adta meg őket, akihez azok nem tartoznak, olyan céllal adták meg őket, amelyek szemben állnak a Cseh Köztársaság területén érvényes törvényekkel.

5.4     A vásárló által megadott adatok feldolgozásra kerülnek és biztonságosan tároltak az eladó információs rendszerében, valamint biztonságosan védettek egy harmadik fél által elkövetett visszaéléstől. A vásárlónak bármikor jogában áll kérni ezen adatok megváltoztatását, esetleg kérheti a regisztráció törlését. Az eladó minden vásárlótól kapott adatot kizárólag belső használatra használhat, ezeket nem adja át harmadik félnek, kivéve a futár- és csomagküldő szolgálatot (a vásárló választása alapján), ezen adatok pedig csak a csomagszállításhoz szükséges részleteket tartalmazza.

5.5     Az eladó kijelenti, hogy a megadott adatokat nem adja át harmadik félnek, valamint azokat nem adja át vagy nem használja fel az eladó webáruházának kereskedelmi ajánlatain kívül, valamint kizárólag olyan részét használja fel, amelyet a Személyes adatok védelméről szóló törvény engedélyez. A vásárló kérésére a személyes adatai kitörölhetők az eladó adatbázisából, kivéve azokat az adatokat, amelyeket az eladó köteles megőrizni más jogi előírások alapján.

6.        Reklamációs rend

6.1     A reklamációs rend szabályozza a hibás árukkal kapcsolatos reklamációs folyamat alapvető feltételeit és a jótállás vásárló (felhasználó) általi felhasználását. A reklamációs szabályzat a Cseh Köztársaság 89/2012 sz. törvénye, a Polgári Törvénykönyv és a 634/1992 sz., a fogyasztók védelméről szóló törvénye rendelkezéseinek és hatálya alá tartozik.

6.2     A szavatossági idő természetes személyek (felhasználók) esetében a vásárlás időpontjától számított 24 hónap.

6.3     A vásárló az alábbi módok egyikén reklamálhat:

-        e-mailen az: obchod@cocochoco.cz címen
-        személyesen a következő címen: NáměstíTřebízského 424, 25067 Klecany
-       postai úton a következő címen: NáměstíTřebízského 424, 25067 Klecany

6.4     Minden reklamációnak a következőket kell tartalmaznia:

-         a megrendelés vagy a számla száma, a reklamált áru elnevezése és típusa
-          az észlelt hibák és azok megnyilvánulásának pontos leírása

6.5     A szavatosság nem érvényes:

-        a vásárló által okozott mechanikusan sérült árura
-        a rendszeres használatból eredő elhasználódott árura
-        a helytelen használatú árura, amely használat nincs összhangban az áru használati utasításával
-        az árura, amely karbantartást igényel, de ezt a vásárló nem tette meg
-        a hibás árura, amely árut alacsonyabb áron értékesítettek ezen hibából kifolyólag
-       a hibára, amely természeti katasztrófa, időjárási viszonyok vagy erőszakos rongálás miatt jött létre

6.6    A reklamáció lebonyolításának módjai:

-        költségmentes hibaelhárítás (javítás)
-        az áru új árura cseréje
-        megfelelő mértékű kedvezmény a vételárból (a vásárló az árut továbbra is használja annak tudatában, hogy ugyanazon hiba miatt már nem reklamálhat).
-       a szerződés elállásához való jog

6.7     Az eladó a reklamáció megérkezte után 3 napon belül tájékoztatja a vevőt a reklamáció lehetséges lebonyolításáról e-mailben vagy telefonon, amennyiben a vevővel nem egyeznek meg másként.

6.8     Amennyiben a reklamációt jogosnak ítélik meg, a reklamációt legkésőbb 30 napon belül lebonyolítják, amennyiben az eladó a vásárlóval nem egyezik meg későbbi határidőben.

6.9     Amennyiben nem tartják be a reklamációs feltételeket vagy a reklamációs folyamatot ezen reklamációs eljárás alapján, a reklamáció jogossága kétségbe vonható. Ebben az esetben az eladónak jogában áll visszaigényelni a vásárlótól a reklamációból fakadó költégeket.

7.       Záró rendelkezések

7.1    A vásárló a www.cocochoco webáruházban történő regisztrációjával vagy a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy teljes mértékben tájékozódott és egyetértaz Általános üzleti feltételekben feltüntetett összes ponttal. A vásárló kijelenti, hogy alapos tájékoztatást kapott a saját megrendelésének elküldése előtt az üzleti feltételek megismerésének lehetőségeiről.

7.2     Az eladó fenntartja a jogot, hogy ezeket az Általános üzleti feltételeket megváltoztathassa előzetes figyelmezetés nélkül.

7.3     Ezek az Általános üzleti feltételek 2018. 1. 1-jétől lépnek érvénybe, és mindig oly formában, ahogy az az eladó weboldalán - www.cocochoco.cz - szerepel a megrendelés elküldésének napján.

7.4     Minden jogi viszony és vita, amely ezen üzleti feltételekből ered, kizárólag a Cseh Köztársaság jogrendszere, valamint a Cseh Köztársaság illetékes bíróságai által kezelt lesz. Az eladó és a vásárló közötti esetleges vitákat bíróságon kívüli úton is rendezni lehet. Ebben az esetben a vásárló (felhasználó) felveheti a kapcsolatot a bíróságon kívüli vitarendezéssel foglalkozó szervezettel, mint például a Cseh Kereskedelmi Felügyelet (ČOI), vagy a vita online is rendezhető az ODR platform segítségével.A bíróságon kívüli vitarendezésről szóló részletesebb információk itt találhatók. A bíróságon kívüli vitarendezéshez folyamodás előtt azt tanácsoljuk, hogy a vásárló először lépjen kapcsolatba az eladóval az adott szituáció rendezése érdekében.

7.5     Minden fotó, termékleírás, az üzemeltető logója vagy egyéb, a weboldalon feltüntetett szövegek a Home Expert Kft. ügyvezetőinek szellemi tulajdonát képezik, és a szerzői jogok védelme alá tartoznak a 121/2006 sz. törvény alapján. Ezen okból kifolyólag ezek terjesztése vagy másolatok készítése törvényellenes.