Obchodní podmínky

1. Všeobecné údaje

Provozovatel internetového obchodu: M-Z IMPORT s.r.o.

IČO: 03511979

Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Korespondenční adresa: Na Skalkách 952/4, 277 11 Neratovice

Telefon: +420 777 057 762
- pokud se na tel. číslo nemůžete dovolat kontaktujte nás na emailovou adresu níže.

Email: info@cocochoco.cz

Specializovaný prodej kosmetického sortimentu. Dále EU zástupce, hlavní CZ distributor a velkoobchodní prodejce produktů značky COCOCHOCO Professional. Nejsme plátci DPH.

2. Objednávka zboží

Seznam zboží v tomto internetovém obchodě je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Okamžitá skladová dostupnost zboží je vždy poznamenána v detailním popisu jednotlivého zboží.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit v sekci „Doprava a platby“. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Ceny zboží jsou platné pouze pouze při nákupu a řádně odeslané objednávce v internetovém obchodě www.cocochoco.cz.

Zrušení objednávky Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka do 24 hodin od objednání. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky je automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Doba dodání objednaného zboží se odvíjí od skladové dostupnosti ve chvíli, kdy zákazník zboží objednává. V popisu zboží je vždy poznámka o skladové dostupnosti s přesným počtem kusů na skladě.

Rychlost dodání objednaného zboží:

1/ pokud je zboží skladem, je zákazníkovi doručeno do 3 pracovních dnů.

2/ pokud zboží skladem není nebo je skladem v menším počtu než je jeho objednané množství, je zákazníkovi doručeno do 14 dnů ode dne objednání . V případě, že by jeho dodání trvalo déle než 14 dní, bude zákazník informován o tomto zpoždění.

Způsob dopravy Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky a EU.

Způsob uhrazení ceny za zboží Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit předem na účet, dobírkou v místě předání zboží.

 Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

 Převzetí zboží Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal. Zásilky se zbožím odesíláné dodavatelem jsou vždy bezpečně zabaleny a přelepeny barevnou lepící páskou.

4. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Prodávající před samotným zasláním ( objednávky uskutečněné přes internetový obchod ) prodávané zboží provádí kontrolu – tzn. zda zboží obsahuje kompletní příslušenství, atd. Tato kontrola je prováděna preventivně, aby se zamezilo případným stížnostem či nesrovnalostem po doručení zboží zákazníkovi, že zboží není v pořádku.

Záruční doba a záruční list Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží ( nebo jeho dílů ) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti ( nákup na IČ ).

Reklamace V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Je nutné zboží zasílat v originálním obalu a vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30-ti denní. V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinen zaplatit poplatek za kontrolu a cenu poštovného. Všechny tyto výdaje budou zákazníkovi vyúčtovány dle aktuálních platných cen.

Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zákazníkovi do 14 dnů odpovídající částku formou bankovního převodu. Tato částka bude snížena o náklady, které prodávajícímu vznikly s přepravou zboží směrem k zákazníkovi.

Právo dodavatele na odstoupení Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě či třetí straně.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.cocochoco.cz .